Ważne Informacje

Szanowni Państwo, informujemy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, […]

Zobacz więcej

Wójt Gminy Rokitno informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, […]

Zobacz więcej

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXX/225/2022 Rady […]

Zobacz więcej

Deklaracja na podatek od nieruchomości Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF Deklaracja na podatek rolny Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania. Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF […]

Zobacz więcej