Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXX/225/2022 Rady […]

Zobacz więcej

Переклад з польської мови на українську мову: Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України […]

Zobacz więcej

Deklaracja na podatek od nieruchomości Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF Deklaracja na podatek rolny Formularze z możliwością edycji danych na komputerze i wydrukowania. Formularze do wydruku i osobistego wypełnienia w formacie PDF […]

Zobacz więcej