Ważne Informacje

W przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym tabletki jodku potasu na terenie gminy Rokitno będą wydawane mieszkańcom                          w 2 punktach. Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po ewentualnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania […]

Zobacz więcej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym […]

Zobacz więcej

Transmisja XXXVI Sesji Rady Gminy Rokitno w dniu 29 września 2022 o godzinie 11:00 będzie dostępna pod adresem: https://www.obradyonline.pl/live

Zobacz więcej

Transmisja XXXVI Sesji Rady Gminy Rokitno w dniu 15 września 2022 o godzinie 11:00 będzie dostępna pod adresem: https://www.obradyonline.pl/live

Zobacz więcej

Aktualnie Lubelski OW NFZ rozpoczął prace nad zakupem świadczeń na 2023 r. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykazała w niektórych zakresach brak zapewnienia takiej dostępności na obszarze powiatu bialskiego. Dążąc do osiągnięcia […]

Zobacz więcej

Szanowni Państwo, informujemy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, […]

Zobacz więcej

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Rokitno na 2023 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu. Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu […]

Zobacz więcej

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. W dniu dzisiejszym tj. 17.08.2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Dodatek […]

Zobacz więcej

Transmisja XXXVI Sesji Rady Gminy Rokitno w dniu 17 sierpnia 2022 o godzinie 11:00 będzie dostępna pod adresem: https://www.obradyonline.pl/live

Zobacz więcej

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17.08.2022 r. (środa) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/ Proponowany porządek […]

Zobacz więcej