Ważne Informacje

Program: 11 listopada 2022 r. /piątek/1000 – Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w RokitniePo Mszy Świętej Uroczystości odbędą się na Placu przy Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie: Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej na Murze Pamięci: „W Hołdzie […]

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Przy Urzędzie Gminy Rokitno Informuje, Że Psycholog, Psychoterapeuta Pani Agnieszka Niejedli będzie pełniła dyżur w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 9, parter 18 listopada 2022 r. (PIĄTEK) godzina 9:30 – 13:30 Wszystkie osoby zainteresowane […]

Zobacz więcej

Informuje, że Instruktor uzależnień Pan Robert Leśniak pełni dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, wyjątkowo w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 9, parter, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin […]

Zobacz więcej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która  reguluje dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Rokitno przystępuje do realizacji w/w zadania. Wójt Gminy Rokitno informuje […]

Zobacz więcej

W dniu 26.10.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatui Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia […]

Zobacz więcej

Rokitno, dnia 31.10.2022 r. INFORMACJA          Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego […]

Zobacz więcej

Informujemy, że Gmina Rokitno przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie. Odczytem wodomierzy i naliczaniem opłat za wodę nadal będzie zajmowała się ta sama osoba. Zmianie natomiast ulega numer […]

Zobacz więcej

Informujemy, że w dniu 13 października br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym m. in. wydłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku […]

Zobacz więcej

Transmisja XXXVIII Sesji Rady Gminy Rokitno w dniu 20 października 2022 o godzinie 10:00 będzie dostępna pod adresem: https://www.obradyonline.pl/live

Zobacz więcej