NABÓR WNIOSKÓW 500+

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 są przyjmowane  od dnia 1 kwietnia 2021 w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. (83)345-35-65.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY ROKITNO

INFORMUJE, ŻE PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Pani Agnieszka Niejedli

 

będzie pełniła dyżur w Gminnej Instytucji Kultury pokój
Nr 14, I piętro

 

22 stycznia 2021 r. (PIĄTEK)

godzina   10:00 – 13:00

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/65

          Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz