Apel do mieszkańców Gminy Rokitno

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, Wójt Gminy Rokitno apeluje, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty
w siedzibie Urzędu Gminy Rokitno (tel. 83 345 35 50, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Prosimy o rozważenie możliwości załatwiania spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną wykorzystując platformę e-puap (https://epuap.gov.pl), za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy, a także dokonywania wpłat należności z tytułu podatków i opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi korzystając z bankowości elektronicznej.

Nr rachunku bankowego (wpłaty podatku i opłata skarbowa)
 Nr 27 8037 0008 0420 0156 2000 0080
BS Łomazy Oddział Rokitno


Nr rachunku bankowego (wpłaty za odpady komunalne)
Nr 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500
BS Łomazy Oddział Rokitno

WAŻNE

     W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do  wszystkich wytycznych w/w służb w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

    Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz o zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem. Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Gminy, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną, bądź przez telefon. Osoby, które zdecydują się na wizytę w urzędzie prosimy  by zachowały odpowiednią odległość – co najmniej metr  od innych osób.

     Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byli Państwo w miejscu gdzie występuje koronawirus oraz zaobserwowali u siebie takie objawy jak : gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną

505 - 187- 728

W przypadku nasilenia się objawów należy zadzwonić pod numer 112 bądź bezpośrednio do oddziału zakaźnego

( 83 ) 414 – 72 – 65

można skontaktować się również z infolinią NFZ  800 – 190 -590

  Kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

   Osoby z objawami infekcji powinny rejestrować wizyty w NZOZ ,, PRO VITA” w Rokitnie  wyłącznie telefonicznie w celu wstępnej weryfikacji.

 ( 83 ) 345 30 06

Ponadto pacjenci NZOZ powinni unikać wizyt w przychodni .Sprawy bieżące , e-recepty, skierowania i konsultacje można załatwić telefonicznie w ramach teleporady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ pod podanym wyżej numerem telefonu.

  Zaleca się przestrzeganie zasad higieny przez :

-  częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem,

-  dezynfekcje rąk środkiem na bazie alkoholu,

-  unikanie dotykania nie mytą ręką twarzy ( ust, oczu, nosa ),

- podczas kichania, kaszlu zakrywać należy usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego użytku, którą trzeba każdorazowo wyrzucić
a następnie umyć ręce,

- w miarę możliwości należy zachować bezpieczną odległość od drugiego człowieka co najmniej 1-2 metry,

- szczególnie trzeba unikać kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną
o zakażenie lub zakażoną.

   Szczególną opieką należy objąć osoby starsze i schorowane . Pomagać im w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki , załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

     Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Prosimy również o korzystanie wyłącznie
ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo
w serwisie instytucji publicznych na stronie www.gis.gov.pl.

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie gis.gov.pl publikuje przydatne informacje dotyczące koronowirusa SARS-CoV-2 oraz prawidłowych zachowań mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem. Szczegułowe informacje znajdują się pod adresem strony: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie  (źródło:https://gis.gov.pl/)

Najważniejsze ifnormacje dotyczące naszego regionu są publikowa na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej. (źródło:https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl/)

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych
 
Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.
 
Lech Sprawka
Wojewoda  lubelski

Zaproszenie do udziału w konkursach skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego:

  1. Konkurs na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek;
  2. Konkurs na najlepsze produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane z wykorzystaniem lubelskich jabłek;
  3. Konkurs na najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze "Rękodzieło - Piękno tradycji we współczesnym świecie".
logologologologologologo

Szanowni Państwo,

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. uprzejmie informuje, że prowadzi proces konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL), co zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów wojewódzkich (BIP) oraz w ogólnopolskich dziennikach prasowych. Dbając o jak najszersze dotarcie z tą informacją do wszystkim potencjalnie zainteresowanych, szczególnie mieszkańców gminy z obszaru objętego analizą, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy stosownej informacji:

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.