Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat

5 lutego 2020 r. (środa) godzina 13:30 -17:00 - Gminna Instytucja Kultury - informacje o ogranizatorze

10 luty 2020 r. (poniedziałek) 9:00 - 14:00 - - Gminna Instytucja Kultury - informacje o ogranizatorze

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rokitno w 2020 roku

ODPADY SEGREGOWANE

Dokument w formacie PDF do pobrania

WOREK NIEBIESKI

papier, tektura

·         gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi

·         torebki papierowe,

·         tektura i kartony,

·         papier szkolny i biurowy,

·         opakowania z papieru i tektury,

WOREK ŻÓŁTY

tworzywa sztuczne plastik
i wielomate-riałowe

·         butelki typu PET,

·         kartony po sokach, mleku,

·         opakowania po płynach, szamponach,

·         opakowania z tektury i foli, folie, papier zatłuszczony,

·         reklamówki, plastikowe torebki,

·         opakowania po śmietanie, jogurtach, ketchupach itp.,

·         plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

·         puszki po konserwach, napojach i dezodorantach

·         metalowe zakrętki do słoików i butelek,

·         zużyte buty i ubrania,

·         zdjęcia, papier woskowy, kalki,

·         doniczki plastikowe

WOREK ZIELONY

szkło opakowaniowe

·         butelki, słoiki po żywności i napojach,

·         butelki po napojach alkoholowych,

·         szklane opakowania po kosmetykach, szklanki  inne typu arco, porcelana

POJEMNIKWOREK

Frakcja Mokra

·         zużyte pampersy, podkłady higieniczne, papier mokry,

·         pieluchy jednorazowe i podpaski

·         resztki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty

·         kości zwierzęce.

POJEMNIKWOREK  BRĄZOWY

odpady ulegające biodegradacji

odpady mokre

·         liście i skoszona trawa,

·         chwasty,

·         kora drzew, trociny,

·         drobne lub rozdrobnione gałęzie,

POJEMNIK

WOREK 

popiół

·         popiół  z palenisk domowych

·         doniczki ceramiczne.

Jak postępować z pozostałymi odpadam ido specjalnych

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie,  zużyte opony, chemikalia i inne, opakowania po farbach, olejach i smarach, odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia) takie jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny  należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który jest zlokalizowany przy  Urzędzie Gminy w Rokitnie  (PSZOK)– jest czynny w soboty w  godz. 8.00 – 12.00 w drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca. Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach. 

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINA ROKITNO 2020r.

Miejscowości: Rokitno, Rokitno Kolonia, Pokinianka, Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Hołodnica, Klonownica Duża.

2020r.

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec  2020

Kwiecie 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Papier i tektura

29

 

 

16

 

 

Tworzywa sztuczne,
plastik i wielo materiałowe

23

20

26

24

25

24

Szkło Opakowaniowe

7

   

22

   

Frakcja mokra

24

19

17

28

29

16

Biodegradacja

 

 

 

10

21

7

20

12

22

Popiół

17

14

19

17

 

 

2020r.

Lipiec 2020

Sierpień  2020

Wrzesień 2020

Październik 2020

Listopad 2020

Grudzie 2020

Papier i tektura

23

   

20

 

 

Tworzywa sztuczne,
plastik i wielo materiałowe

24

19

24

27

19

18

Szkło opakowaniowe

30

 

 

1

 

 

Frakcja mokra

29

21

17

30

18

14

Biodegradacja

10

22

12

24

10

23

8

21

 

 

Popiół

 

 

 

9

12

11

 

Uwaga!!! Prosimy o:

- Zgniatanie butelek plastikowych typu PET.  - Wystawianie odpadów w dniu wywozu o godz.700 do drogi publicznej

- Zabrania się wsypywania popiołu do innych odpadów komunalnych.

Firmą odbierającą odpady komunalne jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 33,

 21-500 Biała Podlaska  - Tel. 83/ 343-46-91.

Tel. Urzędu Gminy : 83/345-35-55 lub 345-35-50.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINA ROKITNO 2020r.

Miejscowości: Olszyn, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Zaczopki Kolonia, Zaczopki, Pratulin, Derło, Cieleśnica wieś, Cieleśnica PGR (osiedle mieszk.)

2020r.

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec  2020

Kwiecień 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Papier i tektura

29 

 

 

16

   

Tworzywa sztuczne, plastik i wielo materiałowe

27

21

 27

27

22

 26

Szkło Opakowaniowe

7

 

 

22

   

Frakcja mokra

24

19

17

28

29

16

Biodegradacja

     

10

21

7

20

12

22

Popiół

17

14

19

17

 

 

2020r.

Lipie 2020

Sierpień  2020

Wrzesień 2020

Październik 2020

Listopad 2020

Grudzień 2020

 

Papier i tektura

 

 

23

 

 

 

20

 

 

Tworzywa sztuczne,
plastik i wielo materiałowe

27

26

25

28

20

23

Szkło opakowaniowe

30

 

 

1

 

 

Frakcja mokra

 

21

 

30

18

14

Biodegradacja

10

22

12

24

10

23

8

21

 

 

Popiół

 

 

 

9

12

11

Uwaga!!! Prosimy o:

- Zgniatanie butelek plastikowych typu PET. - Wystawianie odpadów w dniu wywozu o godz.700 do drogi publicznej

- Zabrania się wsypywania popiołu do innych odpadów komunalnych

Firmą odbierającą odpady komunalne jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 33,

 21-500 Biała Podlaska  - Tel. 83/ 343-46-91.

Tel. Urzędu Gminy : 83/345-35-55 lub 345-35-50.

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rokitno z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rokitno.

Treść zarządzenia z załącznikami.

 

                          O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 13.12.2019 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 .

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokitno
  2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty.
  3. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  4. zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Zakończenie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Eugeniusz  Żuk

ferie zimowe 2020

                                                                                             

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pragnie poinformować iż otrzymuje sygnały od mieszkańców, iż po ternie naszego powiatu  jeżdżą firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci sprzedaży produktów urządzeń gospodarstwa domowego.

Przedstawiciele firm pojawiają się w domach konsumentów, gdzie dokonują pokazu towarów, po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, czego konsument potrzebuje.

Sprzedawcy mogą w bardzo przekonując sposób namawiać do zakupu, np. poprzez dawanie różnych prezentów czy udzielając pomocy finansowej, która rzekomo ma pomóc konsumentowi w spłacie zakupu. 

Na etapie sprzedaży konsument nie wie że będzie związany umową kredytową, bo nie ma o tym mowy ani w trakcie pokazu ani na późniejszej umowie kupna- sprzedaży.

BARDZO PROSZĘ O ROZWAGĘ KOGO WPUSZCZAMY DO DOMU!!!!

BĄDŹMY CZUJNI !!!

Uprzejmie apeluje by przeanalizować, czy na pewno dany produkt jest nam tak bardzo potrzebny i czy jego koszt jest adekwatny do jego jakości.

A jeżeli już się skusiliśmy i umowę podpisaliśmy i uznamy że jednak towar nie jest nam potrzebny- PAMIETAJCIE O 14 DNIOWYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD TAKIEGO ZAKUPU !!!

Należy wysłać listem poleconym stosowne pismo że rozwiązujecie umowę –wzór takiego pisma musi być dołączony do umowy, a następnie odesłać zakupiony towar!!!!

W razie pytań podaje kontakt

Ewa Tymoszuk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.