Zarządzenie Nr 5/2021

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Rokitno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 173) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022, zgodnie
    z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

            Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II  w Rokitnie.

§ 3

            Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Rokitno i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Rokitnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokitno.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta - pełna treść w pliku PDF do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta - pełna treść w pliku PDF do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie na rok szkolny 2021/2022

Plakat dlaczego warto szczepimy sie s
Informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19

W związku z  zapytaniami dotyczącymi możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz dowozu, informujemy, że: 

Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zarejestrować?

  • Od 15 stycznia do 21 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat.
  • Od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?

  • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,
  • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
  • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (numer na dole strony) lub,
  • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.

Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL. 

Punkt szczepień na terenie Gminy Rokitno:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRO VITA"

ADRES

Rokitno 3, 721-504 Rokitno

KONTAKT

Telefon: 833453006

Osoby niepełnosprawne i starsze, które będą chciały się zaszczepić, mające trudności  z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Rokitno. 

Informacje związane z dowozem do punktu szczepień można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30 pod nr telefonu 83 345 35 50 lub 691 344 737.

Więcej informacji na stronie:               https://www.gov.pl/web/szczepimysie.