OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert Nr 1/2019

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego 

przeprowadzonego w dniu 11.03.2019 r.

W związku ze zbliżającym się granicznym terminem rejestracji uczestników na bezpłatne szkolenie „OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo”, ponownie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród swoich mieszkańców i zachęcenie ich do rejestracji i udziału w tym spotkaniu. Rejestracja odbywa się do 13.03.2019 r. pod numerami telefonów znajdujących się na ulotce.

szkolenie