Termin - 29.10.2017 r.  - nieaktualny

 

W miesiącu październiku 2017r.

tworzywa sztuczne, plastiki i odpady wielomateriałowe zostaną odebrane

27 października (piątek) 2017 r.

dotyczy: Olszyn, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Zaczopki Kolonia, Zaczopki, Pratulin, Derło, Cieleśnica wieś, Cieleśnica PGR (osiedle mieszk.)

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku.

Ogłoszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi - pobierz

Zakład Usług Wodnych MZK z/s w Parczewie ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew informuje, że od dnia 29.09.2017 r. na sieć wodociągową wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rokitno podawana jest woda uzdatniona. Do zakończenia prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w korzystaniu z wody.

Z wszelkimi pytaniami oraz wątpliwościami prosimy zgłaszać się do siedziby Zakładu bądź telefonicznie pod numerem: 833552006

MIESZKAŃCY

GMINY ROKITNO

Informuje się, że w dniu 1 września 2017 r. / piątek / o godz. 1200 przeprowadzony będzie

Zakład Wodnych MZK z/s w Parczewie ul. Lubartowska 4a, Informuje,

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - pobierz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne w ramach „Dnia Spirometrii w WSzS” w dniu 28 września 2017r. Akcja przebiegnie w ramach obchodów Polskich Dni Spirometrii objętych patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojskowego Instytutu Medycznego.

Z wielkim żalem żegnamy Pana Jerzego Hordyjewicza, byłego, długoletniego pracownika Urzędu Gminy Rokitno , Sekretarza Gminy Rokitno w latach 1982 – 2010.

Łączymy się w smutku z najbliższą rodziną zmarłego

wstazka 

Wójt Gminy Rokitno

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Rokitno

Pracownicy Urzędu Gminy Rokitno

Pracownicy jednostek organizacyjnych

Zarząd Województwa Lubelskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 1 do 22 września 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019",

O G Ł O S Z E N I E

 Uprzejmie informuję, iż w dniu 01.09.2017 r.(piątek) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXV sesja   Rady Gminy. Początek godz. 10 00.