XV Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Rokitno, 3 grudnia 2017 r., /niedziela/, godz.1000

/Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie/

3 grudnia 2017 r., /niedziela/, godz. 1000

   /Hala Sportowa w Szkole Podstawowej w Rokitnie/

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 08.11.2017r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy. Początek godz. 12 00.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grabanowie

zapraszają na szkolenie

 

"Organizacja i funkcjonowanie grup producentów bydła mięsnego"

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez ADVANCE Ewelina Podziomek oraz EuroPiM s.c. M. P. Klusek projektem „Własna firma Twoją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

20 listopada będziemy obchodzić, po raz kolejny w Polsce, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 7 listopada 2014 roku.

W zwiazku z modernizacją ujęcia wody informujemy, że mogą nastapić przerwy w dostawie wody

od 17.10.2017r do 20.10.2017r. w Rokitnie

w godz. ok 12:00 - 14:00.

logo policji

Komisariat Policji

w Janowie Podlaskim

tel. 83 44-84-24

INFORMACJA

 Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej zaprasza młode osoby w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie :Od szkolenia do zatrudnienia - YEI".