5 kwietnia w Dzienniku Ustaw opubli­kowane zostało rozporządzenie Mini­stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry­py ptaków. Rozporządzenie to uchyla nakaz zamykania drobiu i innych pta­ków, ale hodowcy będą wciąż musieli przestrzegać określonych zasad bio- asekuracji.

wielkanoc 2017

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.03.2017 r.(środa) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXI sesja Rady Gminy. Początek godz. 10 00.

Z A P R O S Z E N I E

Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF „Krzna” w Białej Podlaskiej

z siedzibą na ul. Al. 1000-lecia 22d w Białej Podlaskiej, informuje że w dniu