Cennik detaliczny na sprzedaż surowca drewnego w Nadleśnictwie Biała Podlaska - obowiązuje od 21-02-2017r.

podbierz

29.05.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 09.06.2017 r.(piątek) w sali obrad Urzędu Gminy Rokitno odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy. Początek godz. 11 00.

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w LUBLINIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nieodpłatne pomiary zanieczyszczeń hałasem w najbliższym środowisku ogólnym. Pomiary mogłyby się odbyć w okresie 01.06 - 31.08.2017 r.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim.