Udanych Świąt Wielkanocnych
Niech radość i ciepła domowa atmosfera,
towarzyszą Wszystkim podczas nadchodzący dni …

Wesołego Alleluja !!!

 

 

 

Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk

z Pracownikami Urzędu Gminy Rokitno

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Żuk

       z Radnymi Rady Gminy Rokitno

ponowa

891869629638795.jpg 678 443

W celu uzyskania informacji bezpośrednio od mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej prosi o zgłaszanie potrzeb, opinii i uwag w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu bialskiego.

Opinia dotyczyć ma trasy i oczekiwanych godzin podróży: przystanek początkowy (wsiadania) wraz z godz. odjazdu, przystanek docelowy wraz z godziną przyjazdu, celu podróży: szkoła, praca, zdrowie, sport, kultura, inny/jaki, częstotliwości podróży: codziennie, w dni robocze, w dni wolne od pracy, raz w tygodniu, raz w miesiącu, zainteresowania zakupem biletu miesięcznego lub 3-6 miesięcznego.
Opinie i uwagi składać można do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Telefonicznie pod nr (83)3 511 390 oraz przez formularz na stronie >>> www <<<

Dokument do pobrania: PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU BIALSKIEGO

 

/informacja z radio biper/

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert Nr 1/2019

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego 

przeprowadzonego w dniu 11.03.2019 r.

Na podstawie § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Bz. U. z 2013i\, poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 9-20 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko w ściekliźnie.

W związku ze zbliżającym się granicznym terminem rejestracji uczestników na bezpłatne szkolenie „OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo”, ponownie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród swoich mieszkańców i zachęcenie ich do rejestracji i udziału w tym spotkaniu. Rejestracja odbywa się do 13.03.2019 r. pod numerami telefonów znajdujących się na ulotce.

szkolenie

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.03.2019 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się V sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 .

dzień kobiet2019