Rokitno 01.07.2019 r.

            Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Rokitnie informuje, że przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację Programu Europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

            Program realizowany był od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Pomocą żywnościową objęto 230 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 1840 paczek, co stanowi 11 ton 282 kg 500 g. W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się cztery warsztaty edukacyjne i kulinarne
z zakresu zdrowego żywienia dla 46 osób.

            Jednocześnie informujemy, że Podprogram 2019 rozpoczyna się od sierpnia 2019 r.
i będzie trwać do maja 2020 r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie w dniach od 01.08.2019 r. do   31.08.2019 r.

Informujemy producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych suszą.
    Dokumenty, które są dostępne w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 lub na stornie urzędu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22 lipca 2019 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 83 345 35 58.
    Powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedkłada wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/- zakładka eWniosekPlus.
    W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR. 
    Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO"). 
Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.
Procedura szacowania strat dostępna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Procedura szacowania strat - pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Ośiwadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarce - pobierz

Oświadczenie o stratach w uprawie - pobierz

Wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę - pobierz

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 13 czerwca 2019 r.

    

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach
17.06.2019 r.- 24.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 9.

Warunkiem udostępnienia spisu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Rokitno

                                                                                               /-/ mgr Jacek Szewczuk

smsr

System Monitoringu Suszy Rolniczej - zobacz

W związku z prognozowanym występowaniem burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h , miejscami możliwy grad należy przestrzegać zasad:

O G Ł O S Z E N I E

 

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 27.06.2019 r. (czwartek) w Domu Pielgrzyma w Pratulinie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że dnia 19 czerwca br.  w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi.

Czas trwania akcji: godz. 8:30 – 14:00. Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tej inicjatywie (należy mieć przy sobie dokument tożsamości).

Informujemy producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przymrozkami wiosennymi.
    Dokumenty, które są dostępne w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 lub na stornie urzędu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20 czerwca 2019 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 83 345 35 58.
    Powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedkłada wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/- zakładka eWniosekPlus.
    W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR. 
    Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO"). 
Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.
Procedura szacowania strat dostępna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Procedura szacowania strat - pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Ośiwadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarce - pobierz

Oświadczenie o stratach w uprawie - pobierz

Wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę - pobierz