Władze Giny

Wójt Gminy Rokitno - Jacek Szewczuk

Wójt Gminy Rokitno  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz. 1200 -1630Sekretarz Gminy Rokitno - Bożena Żuk


Skarbnik Gminy Rokitno - Bogusława Frańczuk


Radni Gminy Rokitno

VII Kadencja 2014-2018 rok

Przewodniczący Rady Gminy - Żuk Eugeniusz (Klonwnica Duża)

Radni:

Chotej Łukasz - Cieleśnica

Beata Czyżak - Rokitno 

Kowaluk Wojciech - Pratulin

Kuruś Andrzejuk Małgorzata - Rokitno

Kwiatkowska  Grażyna - Cieleśnica

Kraciuk Jacek -Derło

Kredens Jan -Pokinianka

Marczuk Jarosław - Olszyn

Niczyporuk Zbigniew - Lipnica

Pawłowicz Jarosław -Kołczyn Kolonia

Rad Henryk - Lipnica

Sokoluk Barbara - Hołodnica

Weremczuk Elżbieta - Michałki


 SKŁADY KOMISJI 

 REWIZYJNA

1. Niczyporuk Zbigniew - Przewodniczący Komisji

2.    Kwiatkowska Grażyna

3.    Kraciuk Jacek

4.    Rad Henryk


II. BUDŻETU,  FINANSÓW,  PLANOWANIA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1. Weremczuk Elżbieta - Przewodnicząca komisji

2.    Kredens Jan

3.    Beata Czyżak

4.    Pawłowicz Jarosław

5.    Sokoluk Barbara


III. ROLNICTWA, PRZEMYSŁU, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Kowaluk Wojciech – Przewodniczący Komisji

2.     Kredens Jan

3.     Niczyporuk Zbigniew

4.     Pawłowicz Jarosław


IV. ZDROWIA , OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, SPRAW SOCJALNYCH  I  KOMUNIKACJI

1. Sokoluk Barbara - Przewodnicząca Komisji

2.    Chotej Łukasz

3.    Kuruś Andrzejuk Małgorzata

4.    Marczuk Jarosław

5.    Weremczuk Elżbieta