2 lutego 2011 roku - powstało pierwsze w Gminie Rokitno

Koło Gospodyń Wiejskich w Kołczynie

Koło tworzą Panie z miejscowości Kołczyn i Kołczyn Kolonia

ZARZĄD:

Iwona Romaniuk - Przewodnicząca

Renata Pawłowicz - Sekretarz

Justyna Klebaniuk - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Jolanta Szurowska - Przewodnicząca

Katarzyna Pawluczuk - Członek

Renata Dawidziuk - Członek

Koło Gospodyń Wiejskich w Kołczynie jest członkiem

STOWARZYSZENIA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO