Gmina Rokitno położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Sąsiadami gminy są: Gmina Terespol, Gmina Janów Podlaski, Gmina Zalesie, Gmina Biała Podlaska. Powierzchnia gminy wynosi 140,8 km2. Na przestrzeni dziejów obecny teren gminy Rokitno wielokrotnie zmieniał przynależność administracyjną. W1520 roku Zygmunt Stary wyodrębnił województwo podlaskie z województwa trockiego, w obrębie którego znalazło się Rokitno. Po kolejnym podziale w roku 1566 interesujący nas obszar znalazł się w województwie brzeskim. W 1807 roku Podlasie uległo kolejnemu podziałowi, w wyniku, którego część wschodnia weszła w skład państwa rosyjskiego, a część zachodnia została włączona do Księstwa Warszawskiego, zaś w 1815 roku do Królestwa Polskiego. W 1932 roku zlikwidowano powiat konstantynowski, przyłączając jego część wschodnią do bialskiego, a zachodnią do siedleckiego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Gmina Rokitno liczyła 4.688 mieszkańców. Jej teren podzielony był na 11 gromad. W wyniku reformy administracyjnej w roku 1975 Polska została podzielona na 49 województw. W ten sposób Gmina Rokitno znalazła się w granicach województwa bialskopodlaskiego. Taki stan utrzymał się do dnia 1 stycznia 1999 r., kiedy to kolejna reforma włączyła obszar gminy do reaktywowanego powiatu bialskiego w województwie lubelskim.

Herbem Gminy Rokitno jest wierzba z krzyżem. Wierzba nawiązuje do nazwy miejscowej siedziby Gminy Rokitno. Rokitno należy do grupy „nazw mówiących": rokita - gatunek krzewu z rodzaju wierzby, stąd też wybór głównego elementu herbu. Krzyż, upamiętnia śmierć trzynastu unitów - dziś Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Krwawe wydarzenia, jakie rozegrały się w styczniu 1874 r. w Pratulinie, stale przypominają o skomplikowanych stosunkach wyznaniowych, jakie w przeszłości panowały na tym terenie.

Obecnie gmina podzielona jest na 17 sołectw: Cieleśnica, Cieleśnica PGR, Derło, Hołodnica, Klonownica Duża, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Olszyn, Pokinianka, Pratulin, Rokitno, Rokitno Kolonia, Zaczopki, Zaczopki Kolonia.

Gmina Rokitno posiada wspaniałe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Niepowtarzalny krajobraz znajduje się w dolinie rzeki Bug, gdzie ciągnie się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu" oraz Europejska Sieć Ekologiczna NATURA2000. Na uwagę zasługuje również:

-Cieleśnica PGR - zespół pałacowo-parkowy (pałac, oranżeria, park) z XIX w.

-Pratulin - Kościół Parafialny pw. św. Piotra i Pawła z 1838 r. gdzie znajdują się relikwie Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, którzy zginęli w obronie miejscowej świątyni w styczniu 1874 r., także cmentarz unicki z krzyżem kamiennym oraz muzeum Męczenników Podlaskich, mieszczące się w drewnianym kościele z XVIII w.

-Klonownica Duża - Kościół Parafialny p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty ufundowany przez Stanisława Serwińskiego i jego żonę Salomeę w 1851 r. oraz cmentarz unicki.

- Kołczyn - Kaplica Cmentarna p.w. Św. Anny z poł. XIX w.

-Rokitno - drewniany Kościół Parafialny rzymsko-katolicki p.w. Św. Trójcy wybudowany w 1859 r. w stylu bizantyjskim (dawna cerkiew unicka) i cmentarz wojenny w lesie „Serwin" z okresu I wojny światowej, założony w 191 b r. (miejsce spoczynku ok. 50 żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich).

Zaczopki - cmentarz wojenny z I wojny światowej z 1915 r., zlokalizowany na wzniesieniu w pobliżu miejscowości (spoczywa tu 83 żołnierzy niemieckich i kilku rosyjskich).

Władze Giny

Wójt Gminy Rokitno - Jacek Szewczuk

Wójt Gminy Rokitno  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz. 1200 -1630Sekretarz Gminy Rokitno - Bożena Żuk


Skarbnik Gminy Rokitno - Bogusława Frańczuk


Radni Gminy Rokitno

VII Kadencja 2014-2018 rok

Przewodniczący Rady Gminy - Żuk Eugeniusz (Klonwnica Duża)

Radni:

Chotej Łukasz - Cieleśnica

Beata Czyżak - Rokitno 

Kowaluk Wojciech - Pratulin

Kuruś Andrzejuk Małgorzata - Rokitno

Kwiatkowska  Grażyna - Cieleśnica

Kraciuk Jacek -Derło

Kredens Jan -Pokinianka

Marczuk Jarosław - Olszyn

Niczyporuk Zbigniew - Lipnica

Pawłowicz Jarosław -Kołczyn Kolonia

Rad Henryk - Lipnica

Sokoluk Barbara - Hołodnica

Weremczuk Elżbieta - Michałki


 SKŁADY KOMISJI 

 REWIZYJNA

1. Niczyporuk Zbigniew - Przewodniczący Komisji

2.    Kwiatkowska Grażyna

3.    Kraciuk Jacek

4.    Rad Henryk


II. BUDŻETU,  FINANSÓW,  PLANOWANIA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1. Weremczuk Elżbieta - Przewodnicząca komisji

2.    Kredens Jan

3.    Beata Czyżak

4.    Pawłowicz Jarosław

5.    Sokoluk Barbara


III. ROLNICTWA, PRZEMYSŁU, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Kowaluk Wojciech – Przewodniczący Komisji

2.     Kredens Jan

3.     Niczyporuk Zbigniew

4.     Pawłowicz Jarosław


IV. ZDROWIA , OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, SPRAW SOCJALNYCH  I  KOMUNIKACJI

1. Sokoluk Barbara - Przewodnicząca Komisji

2.    Chotej Łukasz

3.    Kuruś Andrzejuk Małgorzata

4.    Marczuk Jarosław

5.    Weremczuk Elżbieta

 

2 lutego 2011 roku - powstało pierwsze w Gminie Rokitno

Koło tworzą Panie z miejscowości Rokitno, Kolonia Rokitno, Pokinianka.

ZARZĄD:

Bożena Szymczuk - Przewodnicząca

Jolanta Szymczuk - Sekretarz

Anna Stefaniuk - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Agnieszka Zahor - Przewodnicząca

Iwona Mincewicz - Członek

Elżbieta Artymiuk - Członek

Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnie jest członkiem

STOWARZYSZENIA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieleśnicy PGR

ZARZĄD:

Anna Hrynif - Przewodnicząca

Zofia Rozwód- Zastępca

Irena Chotej - Sekretarz

Małgorzata Semeryło - Skarbnik

Marzenna Mielnik - członek

KOMISJA REWIZYJNA:

Alina Sobiech- Przewodnicząca

Katarzyna Ludwiczuk - Sekretarz

Katarzyna Chotej - Członek

Z inicjatywy Jacka Szewczuka Wójta Gminy Rokitno w dniu 25 listopada 2014 r. w świetlicy w Cieleśnicy PGR powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

Na spotkanie założycielskie przybyło 17 kobiet.

Na spotkaniu, obecny był także Sołtys Cieleśnicy PGR - Grzegorz Rozwód.

12 lipca 2011 roku - powstało w Gminie Rokitno

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy

Koło tworzą Panie z miejscowości Lipnica

ZARZĄD:

Iwona Kaliniuk - Przewodnicząca

Lucyna Łukaszuk  - Zastępca Przewodniczącej

Zdzisława Łozak - Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy jest członkiem

STOWARZYSZENIA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO