2 lutego 2011 roku - powstało pierwsze w Gminie Rokitno

Koło tworzą Panie z miejscowości Rokitno, Kolonia Rokitno, Pokinianka.

ZARZĄD:

Bożena Szymczuk - Przewodnicząca

Jolanta Szymczuk - Sekretarz

Anna Stefaniuk - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Agnieszka Zahor - Przewodnicząca

Iwona Mincewicz - Członek

Elżbieta Artymiuk - Członek

Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnie jest członkiem

STOWARZYSZENIA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO