12 lipca 2011 roku - powstało w Gminie Rokitno

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy

Koło tworzą Panie z miejscowości Lipnica

ZARZĄD:

Iwona Kaliniuk - Przewodnicząca

Lucyna Łukaszuk  - Zastępca Przewodniczącej

Zdzisława Łozak - Skarbnik

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy jest członkiem

STOWARZYSZENIA KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU BIALSKIEGO