W dniu 28 kwietnia 2017r. w Rokitnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Biała podlaska reprezentowanym przez Tomasza Bylinę - Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska, a Gminą Rokitno reprezentowaną przez Jacka Szewczuka -Wójta Gminy.

Zawarte porozumienie ma na celu zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej i rozwoju turystyki przyrodniczej poprzez utworzenie i oznakowanie w terenie szlaku pieszo-rowerowego.

Współpraca z Gminą Rokitno będzie realizowana poprzez:

1. podnoszenie świadomości ekologicznej,

2. rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska,

3. popularyzowanie wiedzy o różnych gatunkach roślin i zwierząt,

4. organizowanie spotkań, konkursów, wykładów otwartych, sympozjów i konferencji i innych działań i projektów,

5. organizowanie wycieczek terenowych,

6. promocję walorów przyrodniczych w obszarze terytorialnym Nadleśnictwa Biała Podlaska,

7. upowszechnianie i propagowanie turystyki przyrodniczej oraz innych form turystyki i rekreacji przyjaznej środowisku.

 

 

Mapa szlaków turystycznych - Nadleśnictwo Biała Podlaska  Obręb Kijowiec - pobierz