Rokitno, 16.04.2019 r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH

UCHWALENIA STATUTÓW SOŁECTW GMINY ROKITNO

            Przedmiotem konsultacji było zebranie uwag, propozycji i opinii mieszkańców Gminy Rokitno do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rokitno.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone były zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rokitno. Konsultacje polegały na udostępnieniu projektu uchwały do publicznego wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno (pok. Nr 17) ora u wszystkich Sołtysów. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało również umieszczone :                                                                                 

- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na stronie internetowej Gminy.

            Propozycje, uwagi i opinie do projektu uchwały można było przekazywać na formularzu konsultacyjnym:
- osobiście w pok. Nr 17 (sekretariat) Urzędu Gminy Rokitno;
- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno;
- elektronicznie na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie podając informację „Konsultacje- Statut Sołectwa”.

            Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 1 kwietnia 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku.

            W trakcie trwania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rokitno oraz po upływie terminu konsultacji do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne propozycje, uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.

            Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowe oraz na tablicy ogłoszeń.

/-/ Wójt Gminy Rokitno

Jacek Szewczuk