INFORMACJA

Wójt Gminy Rokitno na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działanlości pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. m z poz. 450 z późn. zm.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert NR 1/2019 na realizacj zadań gminy o charakterze  pożytku publicznego w 2019 roku. 

 

ogłoszenie  - -pobierz

oferta - pobierz