INFORMACJA

 Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                            Wójt Gminy Rokitno ogłasza, co następuje:

Poddaje się pod konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2019

 Projekt Programu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno, pok. nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany zostanie na stronie internetowej    www.rokitno.pl

 Opinie w sprawie projektu   proszę przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A. lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Rokitno pokój nr 17.

 Termin trwania konsultacji: od dnia 08.11.2018 do dnia 29.11.2018r.

 

Wójt Gminy Rokitno

/-/ Jacek Szewczuk

Projekt programu - pobierz

Rokitno, dnia 06.11.2018 r.