INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Białej Podlaskiej

Radomir Bańko

ZAWIADOMIENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 27.01.2021r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u 1 dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 6 w okolicy miejscowości Neple gm. Terespol, powiat bialski (przypadek ASF nr 2/2021).

                                                                           Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                    w Białej Podlaskiej

                                                                                       Radomir Bańko

Do wiadomości :

 1. Prezydent Miasta Biała Podlaska
 2. Starosta Bialski
 3. Burmistrzowie Miast Terespol i Międzyrzec Podlaski
 4. Wójtowie Gmin w powiecie bialskim - wszyscy
 5. Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
 6. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
 7. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
 8. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
 9. Zarząd Okręgowy PZŁ, ul. Szarych Szeregów 1, 21-500 Biała Podlaska
 10. Lekarze Weterynarii w powiecie bialskim - wszyscy
 11. Koła łowieckie wg rozdzielnika
 12. WIOŚ w Lublinie Delegatura w Białej Podl., ul. Brzegowa 2
 13. Lekarze weterynarii- wszyscy