INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Białej Podlaskiej

Radomir Bańko

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2017 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u 1 dzika padłego w obwodzie łowieckim nr 9 w okolicy miejscowości Kol. Witulin, gm. Leśna Podlaska, powiat bialski.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

Radomir Bańko

Do wiadomości :

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Prezydent Miasta Biała Podlaska

Starosta Bialski

Burmistrzowie Miast Terespol i Międzyrzec Podlaski

Wójtowie Gmin w powiecie bialskim - wszyscy

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

Zarząd Okręgowy PZŁ ul. Szarych Szeregów 21-500 Biała Podlaska

Lekarze Weterynarii w powiecie bialskim - wszyscy

Koła łowieckie wg rozdzielnika

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

WIOŚ w Lublinie Delegatura w Białej Podl. ul. Brzegowa 2

Lekarze weterynarii- wszyscy