Film edukacyjny pt.: Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą".

Instytut zrzeka się praw autorskich, proszę więc w miarę potrzeb i organizacji spotkań na temat ASF, o odtwarzanie tego filmu wśród hodowców i rolników. Wyrażamy zgodę na kopiowanie filmu na potrzeby wspomnianych spotkań bez jakichkolwiek ograniczeń.

mapa pomor 11 10 2016

Obszar objęty ograniczeniami - kolor czerwony (ryzyko tylko dotyczy populacji zdziczałych świń, w tym dzików)

- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,

- gmina Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim,

- gmina Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w powiecie białostockim,

- gmina Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha w powiecie hajnowskim

Obszar ochronny - kolor żółty (ryzyko wynika z pewnej bliskości zakażenia w populacji zdziczałych)

- woj. podlaskie (powiaty: sejneński, suwalski, augustowski, moniecki, sokólski, łomżyński, wysokomazowiecki, siematycki, zembrowski). Wszystkie prócz powiatów: kolneńskiego i grajewskiego

- woj. mazowieckie (powiaty: ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, siedlecki

- woj. lubelskie (powiat: bialski)

Obszary objęte dodatkowymi środkami ochronnymi (tzw. strefa różowa (oznaczona na mapie paskami):

w woj. podlaskim: powiaty: zambrowski, wysokomazowiecki, bielski

 

Gdzie wystąpiły ogniska ASF u świń?

na Podlasiu w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, hajnowskim, siemiatyckim, monieckim i bielskim

na Lubelszczyźnie w powiecie bialskim

na Mazowszu w powiecie łosickim

Obszar zapowietrzony

Stefa różowa - to obszar  wydzielony w tym miesiącu. O czym powinni wiedzieć  hodowcy trzody z tego terenu?

Strefa obejmuje obszar zapowietrzony (3km) plus obszar zagrożony (7 km) wokół ognisk (5,7,8,9,10, 12), które zostały wyznaczone rozporządzeniem wojewody, a poszerzone przez UE do granic administracyjnych gmin, w których znajdują się gospodarstwa z ogniskami.

Z obszaru zapowietrzonego obowiązuje zakaz wywozu z gospodarstwa przez 40 dni od ostatniego ogniska.

Po 40 dniach, powiatowy lekarz weterynarii może z pojedynczego ogniska wysłać świnie do rzeźni najlepiej zlokalizowanej w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, lub żywe świnie do dowolnego zakładu utylizacyjnego celem ich zabicia i utylizacji,  lub  do  innego  zlokalizowanego  w  strefie zapowietrzonej obiektu (gospodarstwo, chlewnia).

Przed wysłaniem świń ze strefy zapowietrzonej należy przeprowadzić: 
-badanie laboratoryjne stada przed planowanym przemieszczeniem,
- badanie kliniczne 24 godziny przedubojem,-wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet,
- kontrolę księgi rejestracjiświń znajdującej się w gospodarstwie.


Odblokowanie obszaru zapowietrzonego może nastąpić najwcześniej po 45 dniach, po pobieraniu próbek ze wszystkich gospodarstw i poddaniu świń badaniom. W  przypadku uzyskania wszystkich wyników ujemnych powiatowy lekarz weterynarii zdejmuje rygory. Można skrócić okres blokady do 30 dni, jeżeli wprowadzimy intensywne badania wszystkich stad.

Odblokowanie obszaru zagrożonego może nastąpić najwcześniej po 40 dniach, po  wykonaniu  badania  klinicznego świń we wszystkich gospodarstwach i ewentualnie (po przeprowadzeniu analizy ryzyka) wykonanie badania laboratoryjnego. 
W przypadku wykonania czynności, przy braku objawów ASF (ani ewentualnych wyników dodatnich w kierunku ASF) lekarz weterynarii zdejmuje rygory. Można skrócić okres blokady do 20 dni jeżeli wprowadzimy intensywne badania wszystkich stad.