Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego odnośnie ASF - pobierz