INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Białej Podlaskiej

Radomir Bańko

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2017 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u 2 szt. dzików padłych w obwodzie łowieckim nr 16, w pobliżu miejscowości Dokudów Drugi, gm. Biała Podlaska.