Wójt Gminy Rokitno - Gminny Komisarz Spisowy - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku znajdują się na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych poniżej w załączeniu

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Katarzyna Tur, pok. nr 17 Urzędu Gminy lub pod numerem tel. 83 345 35 50.

Informacja - DOC, PDF

Załącznik nr 1 - DOC, PDF

Załącznik nr 2 - DOC, PDF

Załącznik nr 3 - DOC, PDF

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

 z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach 15.06.2020 r.- 26.06.2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rokitno

/-/ mgr Jacek Szewczuk