MIESZKAŃCY GMINY ROKITNO – MIESZKAŃCOM w DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

w

KOZULI, KODNIU, KONSTANSTYNOWIE, KOSTOMŁOTACH

P O M A G A M Y   !!!

ZBIÓRKA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH i ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  dla  PENSONARIUSZY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNYCH

W obliczu pandemii wirusa COVID-19, wiele DPS-ów znalazło się w szczególnie trudnej sytuacji, gdzie mieszkają najbardziej bezbronne osoby. Często są to nasi znajomi, sąsiedzi, a nawet krewni. Wspierajmy Ich !

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc rzeczową w postaci m.in.:

 • Ręczniki papierowe
 • Papier toaletowy
 • Szampon, żel, płyn do kąpieli
 • Mydło do rąk
 • Proszek do prania
 • Pasta do zębów
 • Chusteczki nawilżające, higieniczne
 • Płyn do dezynfekcji
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Patronat Honorowy - Wójt Gminy Rokitno
 • Organizator - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie

Termin zbiórki: 10 – 25 lipca 2020 r.

Punkty przyjmowania środków:

GOPS w Rokitnie,  Sklepy na terenie gminy Rokitno.

Zapraszamy do badania ankietowego dotyczącego zdiagnozowania sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenia nowych lub potwierdzenia kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania. Istotnym celem ankiety jest przeanalizowanie trendów i zmian w podejściu do rozwoju całego obszaru. Wyniki ankiety będą uwzględnione w strategii rozwoju Aktywnego Pogranicza na lata 2020-2030.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Poniżej link do ankiety, który będzie dostępna do 17 lipca br.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-OaFWkPzwNcajO0CoiUeJUpZr9d2cpT1gYPMeOgzpmXiauA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Proszę o zamieszczenie ankiety na stronach gmin z prośbą o wypełnienie przez mieszkańców.

W przypadku pytań do ankiety proszę o kontakt z Panią Anną Krzyżanowską-Orlik pod nr tel.  606 394 009.

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59   wprowadza się II stopnień alarmowy CRP  ( stopień BRAVO- CRP).

alarmWójt Gminy Rokitno wskutek wprowadzenia II stopnia alarmowego CRP ( stopień BRAVO-CRP ) nakazał kierownikom  służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, koordynatorom ds. wyborów, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych         nr 1,2,3,4,5 :

 • monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzać dostępność usług elektronicznych;
 • dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
 • poinformować pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności dotyczy to pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów;
 • sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami, które biorą udział w reagowaniu kryzysowym;
 • dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;
 • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
 • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.