Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie, wznawia działalnośćod dnia 11 maja 2020 roku.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 roku, oraz Komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza się kilka zmian obowiązujących w bibliotece w czasie epidemii COVID-19 w Polsce.

Do odwołania, wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zmianie ulegają godziny otwarcia dla czytelników
    od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 1600,
  • czytelnia i stanowiska komputerowe pozostają nieczynne,
  • w bibliotece jednorazowo będą mogły przebywać 4 osoby,
  • przed wejściem (w wyznaczonym miejscu) należy dokonać dezynfekcji rąk, (dostępne będą rękawice jednorazowe i płyn dezynfekujący),
  • wypożyczenia będą odbywały się przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,
  • każda oddana książka obowiązkowo będzie przechodziła 5 - dniową kwarantannę (zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej),
  • nie należy dezynfekować książek we własnym zakresie,
  • do odwołania nie będą odbywały się spotkania, zajęcia i inne wydarzenia w bibliotece.

Jacek Szewczuk.