Rak Szyjki plakat20A3 1

mobilne 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 14.11.2018 r., konsultant będzie do dyspozycji mieszkańców

gminy Rokitno

od godziny 12.00 - 14.30, w siedzibie Urzędu Gminy w Rokitnie

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ministerstwo Środowiska 

organizuje spotkanie z Mieszkańcami gminy Rokitno

w dniu 02.10.2018 r.

w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie

godzina 18:00

plakat

BANER 600x400 2 nabór

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Zatrudnienie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych

 

Pracodawca (rolnik) pierwsze kroki musi skierować do powiatowego urzędu pracy, gdzie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. We wniosku należy określić m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 30 złotych za każdy składany wniosek (w tytule konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska każdego cudzoziemca, dla którego składany jest wniosek) oraz oświadczenie o niekaralności.

Ranking Samorządów przygotowany przez Dziennik Rzeczpospolita”.

herb

W edycji 2018 roku, wzięto pod uwagę około 50 wskaźników.   

Większość z nich pochodzi z publicznych źródeł informacji, takich jak dane ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów (np. wartość wydatków na ochronę środowiska, na transport, czy kulturę) lub danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.

O G Ł O S Z E N I E

        Uprzejmie informuję, iż w dniu 26.09.2018 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy w Rokitnie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 11 00 .

Ranking Gazety Wspólnota Samorządowa”,

Samorządów Gmin Wiejskich.

herb

Gmina Rokitno na 6 miejscu wśród 17 gmin wiejskich w powiecie bialskim.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r.  - Tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno   - pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r. - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz

Mapa nr 1.Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe - pobierz

Mapa nr 2.Układ komunikacyjny - pobierz

Mapa nr 3.Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno. Załącznik graficzny - pobierz