Akcja świątecznej zbiórki żywności prowadzona w ramach POPŻ 2014-2020 z Europejskiego Fundoszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2020

zostan swietym mikolajem 2020 s