INFORMUJĘ, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

pełni dyżury w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14,
I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób
z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin
w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

 

14 październik 2020 r. (ŚRODA)

28 październik 2020 r. (ŚRODA)

godzina   08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/65

Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz