Rolniku, złóż wniosek o pomoc finansową

             Od 29 czerwca do 28 lipca tego roku rolnicy z terenów ASF (cały powiat bialski) będą mogli składać w Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Restrukturyzację małych gospodarstw" w ramach PROW 2014-2020.

             O takie wsparcie moga starać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 000 euro, którzy zdecyduja sie na zaprzestanie chowu i hodowli świń.

             O wsparcie może starać się rolnik, jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Wysokość wsparcia wynosi 60 000 zł i płatna jest w dwóch transzach: najpierw 80% pomocy, a pozostałe 20% po realizacji założonej w biznesplanie inwestycji.

             Wobec pojawiających się nowych ognisk ASF wsparcie w wysokości 60 000 może być szansą dla słabnących ekonomicznie gospodarstw.

Środki finansowe na działanie są zapewnione.