Agencja Rynku Rolnego w Warszawie Oddział Terenowy w Lublinie uprzejmie informuje, że od 19 czerwca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencje Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do 30 listopada 2016 r.

W związku z powyższym o pomoc finansową mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

W przypadku województwa lubelskiego, powyższym działanie objęte są gminy w powiecie bialskim tj.: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Rokitno, Terespol, Zalesie Przedstawiając powyższe, proszę o przekazanie stosownych informacji, tak aby uprawnieni producenci świń mogli skorzystać z pomocy. Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce można składać do 11 lipca 2017 r. W załączeniu komunikat dotyczący opisanego mechanizmu.

Jednocześnie informuje, że w przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o udzielenie pomocy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r można składać w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.