Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim.

Na koniec czerwca 2017 roku zaplanowano drugi nabór wniosków w ramach poddzialania 19.2 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą. Aby przedstawić możliwości, jakie daje LEADER w bieżącym okresie programowania i jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentów aplikacyjnych Bialskopodlaska LGD rozpoczyna szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.

Serdecznie zapraszamy  na szkolenie, które organizowane jest 19 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.