Nieodpłatne pomiary zanieczyszczeń hałasem w najbliższym środowisku ogólnym. Pomiary mogłyby się odbyć w okresie 01.06 - 31.08.2017 r.

Prowadzone przez laboratoria PSW pomiary akustyczne pozwalają na ocenę ryzyka uszkodzenia słuchu, uciążliwości traktów komunikacyjnych, wskazanie możliwości jego zmniejszenia oraz umożliwiają dokładną i rzetelną analizę hałasu (szczególnie dotyczy to posesji prywatnych). Naszym celem jest poznanie świadomości mieszkańców w tematyce prowadzonych badań, zwrócenie uwagi na istniejące zagrożenia oraz wyznaczenie czynników mających największy wpływ na wzrost hałasu.

Wyniki analiz w formie raportu będą mogły zostać odebrane osobiście lub drogą elektroniczną przez właścicieli posesji, u których przeprowadzone zostaną badania. Całość raportu z badań zostanie przesłana władzom gminy. Zaznaczamy, że wyniki badań są przeznaczone jedynie do wiedzy zlecającego i nie mogą być przekazywane dalej.

oferta badań