Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim.

Drugi nabór wniosków zaplanowany został na koniec maja 2017 roku. Aby przedstawić samorządom, parafiom oraz organizacjom pozarządowym możliwości jakie daje w bieżącym okresie programowania Leader oraz przybliżyć zakres zbliżającego się naboru wniosków aplikacyjnych Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków w ramach działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Serdecznie zapraszamy Pana Wójta na szkolenie, które organizowane jest dnia 22.05.2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6a, Janów Podlaski. Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką przedstawicieli instytucji i organizacji z gmin: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Leśna Podlaska i Biała Podlaska.