GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMUJE, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

Od września br. pełni dyżury w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin
w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

02 wrzesień 2020 r. (ŚRODA)

23 wrzesień 2020 r. (ŚRODA)

godzina   08:00 – 10:00

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/65