Informacja

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 września 2020 r. ( wtorek ) o godz. 1200 na terenie województwa lubelskiego w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie ma na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania  sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej

Gminy Rokitno 

/-/ Jacek Szewczuk