Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białej Podlaskiej prosi o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz o wydrukowanie i wywieszenie w widocznym miejscu plakatu w celu poinformowania rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacja na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Kasy. W załączeniu plakat konkursowy.

Z poważaniem

Marek Uściński

Kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej

Plakat konkurs testowy