Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Treść prognozy