I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Rokitno

z dnia 19 marca 2018 roku

Informuję wyborców, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rokitno ( obwód nr 1, okręg nr 3) zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2018 r. udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno w dniach 20.03.2018 r.- 06.04.2018 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 6.

Warunkiem udostępnienia spisu jest złożenie pisemnego wniosku oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.

                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Rokitno

                                                                                    /-/ mgr Jacek Szewczuk