Z A P R O S Z E N I E

W związku z opracowywaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokitno,

 

zapraszam serdecznie Mieszkańców Gminy Rokitno, Przedstawicieli Instytucji, Zakładów pracy,

Stowarzyszeń, inne Podmioty oraz wszystkich zainteresowanych,

na spotkanie dotyczące Konsultacji Społecznych odnośnie tego Projektu.

Termin: 27 lutego 2018 r., /wtorek/, godz. 1000.

Miejsce: Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie.

         Zapraszam

                                                                                  Wójt Gminy Rokitno

                                                                                                       /-/ Jacek Szewczuk