VII Zimowy Turniej Tenisa Stołowego

  o Puchar Wójta Gminy Rokitno i Sołtysa Michałek 

Michałki, 30 stycznia 2018 r., /Wtorek/, godz. 1100

/Świetlica w Michałkach/


Turniej jest imprezą otwartą.

Prawo startu w Turnieju mają wszyscy uczestnicy bez względu na przynależność klubową.

R E G U L A M I N

VII ZIMOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY ROKITNO i SOŁTYSA MICHAŁEK


Cel:


• popularyzacja tenisa stołowego,
• integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
• zawieranie nowych znajomości i przyjaźni wśród startujących,
• wyłonienie najlepszych zawodników,

• spędzenie wolnego czasu na sportowo.

Organizatorzy:

• Wójt Gminy Rokitno,
• Sołtys Michałek.

Współorganizatorzy:

• Rada Sołecka Michałek,
• Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie.

Termin i miejsce zawodów:

• 30 stycznia 2018 r., /wtorek/, godz. 1100,   /Świetlica w Michałkach/.

Kategorie wiekowe:

I. kategoria – Szkoły Podstawowe Chłopcy,
II. kategoria – Gimnazjum Chłopcy,
III. kategoria – Dorośli Mężczyzn,
IV. kategoria – Open Kobiet.

System rozgrywek:

Zależny od liczby uczestników; przewidywany – do dwóch przegranych.

Obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Uczestnictwo:

W turnieju prawo startu mają wszyscy uczestnicy bez względu na przynależność klubową.

Nagrody:

• za miejsca I - puchary i dyplomy,
• za miejsca II-III - dyplomy.


Finansowanie:

Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.


Zgłoszenia:

• W dniu zawodów do godz. 1100.

 

Program Turnieju:

30.01.2018 r. (wtorek):

• godz. 1000 – przyjazd uczestników, zgłoszenie do rozgrywek,
• godz. 1100 – otwarcie Turnieju,
• godz. 1115 – rozpoczęcie rozgrywek,
• godz. 1300 – wręczenie dyplomów i pucharów, uroczyste zakończenie turnieju.

Postanowienia końcowe:

• Turniej zostanie rozegrany w świetlicy w Michałkach.
• Prosimy o zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów dla uczestników którzy nie

ukończyli 18 lat.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Obowiązuje strój sportowy.

• Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie w zależności od liczby

zgłoszeń.

Serdecznie Zapraszamy

     Sołtys Michałek                                                                      Wójt Gminy Rokitno

/-/ Wiesław Kukawski                                                                   /-/ Jacek Szewczuk