I N F O R M A C J A 

Urząd Gminy Rokitno informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 1700 zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ćwiczebny- dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Włączenie syren w oznaczonym terminie i godzinie ma na celu upamiętnienie oraz uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 r.

Uprasza się mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i właściwe zachowanie się podczas ogłaszania sygnału alarmowego.

Szef Obrony Cywilnej

 Gminy Rokitno

 /-/ Jacek Szewczuk