Serdecznie zapraszam Państwa na międzywojewódzką konferencję pt.:

"ASF - wyzwanie ....XXI wieku", która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Łazach, gmina Łuków, województwo lubelskie, 

w dniu 12 lipca (środa), o godzinie 12-tej.

Celem umożliwienia wzięcia udziału w konferencji jak najszerszemu gronu zainteresowanych, proszę o rozpowszechnienie tej informacji, również poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Państwa urzędów. 

 

Z poważaniem

Teresa Hałas

Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność"

Poseł na Sejm RP