PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

,, Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich’’

Termin spotkania:         18 lipca 2017 r.

Miejsce spotkania:        Biała Podlaska ul. Warszawska 14, sala audiowizualna nr 8

Organizator spotkania: Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14

Tel. 83 343 58 44, fax. 83 342 28 82

09.45 – 10.00                     Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15                     Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

10.15 – 10.45                     Szkolenia i staże dla osób pozostających bez pracy finansowane ze środków europejskich

10.45 – 12.00                     Oferta podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej

12.00 – 12.15                     Przerwa kawowa           

12.15 – 12.45                     Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

12.45 – 13.00                     Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne