K o m u n i k a t

Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.

boze narodzenie 2016

O G Ł O S Z E N I E

         Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.12.2016 r.(czwartek) w sali Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy. Początek godz. 10:00.

turniej mikolajkowy