GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMUJĘ, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

pełni dyżury w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14,  I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób  z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

 20 stycznia 2021 r. (ŚRODA)

27 stycznia 2021 r. (ŚRODA)

godzina   08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/66

Przewodnicząca Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz

I N F O R M A C J A

         Wójt Gminy Rokitno informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2426),  z dniem 1 stycznia 2021 roku dotychczasowa nazwa miejscowości „Kołczyn Kolonia” została zmieniona na  „Kolonia Kołczyn”.

         W związku z powyższym zalecam aktualizację swoich danych osobowych związaną ze zmianą nazwy miejscowości w instytucjach takich jak: Bank, Szkoła, ARiMR, Ośrodek Zdrowia, Wydział Komunikacji, KRUS, ZUS, CEiDG i innych.

Informacja w formacie PDF (podpisana)

Wyciąg z dziennika ustaw w formcie PDF